Rēzeknes-Aglonas diecēze

Nautrēni

Nautrēnu Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas baznīca

96 foto

Aglona

Aglonas Vissv. Jaunavas Marijas Debesis uzņemšanas bazilika

118 foto

Rēzeknes katedrāle

Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāle

70 foto

Aizpūre

Aizpūres Vissv. Jaunavas Marijas - Ticīgo Palīdzības baznīca

33 foto

Ambeļi

Ambeļu Sv. Jura baznīca

48 foto

Andrupene

Andrupenes Vissv. Jaunavas Marijas - Skapulāru Karalienes baznīca

40 foto

Andzeļmuiža

Andzeļmuižas Sv. Jaņa Kristītāja baznīca

19 foto

Arendole

Arendoles Dievmātes baznīca

12 foto

Asūne

Asūnes Sv. Krusta Pagodināšanas baznīca

84 foto

Atašiene

Atašienes Sāpju Dievmātes baznīca

57 foto

Augškalne

Augškalnes Sv. Ģimenes baznīca

55 foto

Kapūne

Augustovas Sv. Elizabetes baznīca

51 foto

Auleja

Aulejas Sv. Marijas Magdalēnas baznīca

54 foto

Ārdava

Ārdavas Kristus Karaļa baznīca

15 fofo

Indra

Balbinovas Vissvētās Trīsvienības baznīca

57 foto

Baltas kapela

Baltas Sv. Ercengeļa Miķeļa kapela

6 foto

Baltinava

Baltinavas Kunga Jēzus Kristus Pasludināšanas baznīca

133 foto

Balvi

Balvu Vissvētās Trīsvienības baznīca

92 foto

Barkava

Barkavas Sv. Staņislava baznīca

62 foto

Beresne

Beresnes Sv. Annas baznīca

30 foto

Bērzgale

Bērzgales Sv. Annas baznīca

70 foto

Bērzgale

Bērzgales Dieva Apredzības baznīca

126 foto

Bērži

Bēržu Sv. Annas baznīca

45 foto

Bikova

Bikovas Vissvētās Jēzus Sirds baznīca

108 foto

Borovka

Borovkas Dievmātes baznīca

34 foto

Briģi

Briģu Vissvētās Trīsvienības baznīca

21 foto

Brodaiži

Brodaižu Kunga Jēzus Apskaidrības baznīca

51 foto

Ezernieki

Bukmuižas Sv. Ludviga baznīca

68 foto

Ciskādi

Ciskādu Sv. Jāņa Kristītāja baznīca

52 foto

Dagda

Dagdas Vissvētās Trīsvienības baznīca

59 foto

Daugavpils-1

Daugavpils Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas baznīca

32 foto

Daugavpils-2

Daugavpils Sv. Pētera Ķēdes baznīca

7 foto

Dricāni

Dricānu Sv. Sīmaņa un Sv. Jūdas baznīca

142 foto

Dubna

Dubnas Vissvētās Jēzus Sirds baznīca

20 foto

Dukstigals

Dukstigala Jaunavas Marijas baznīca

56 foto

Cibla

Eversmuižas Sv. Andreja baznīca

44 foto

Feimaņi

Feimaņu Sv. Jāņa Kristītāja baznīca

74 foto

Indrica

Indricas Sv. Jāņa Kristītāja baznīca

66 foto

Istalsna

Istalsnas Sv. Staņislava baznīca

39 foto

Istra

Istras Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas baznīca

31 foto

Izvalta

Izvaltas Sv. Annas baznīca

56 foto

Īdeņi

Īdeņu kapu kapela

5 foto

Jasmuiža

Jasmuižas Sv. Krusta Pagodināšanas baznīca

65 foto

Jezupova

Jezupovas Sv. Pētera un Sv. Pāvila baznīca

79 foto

Kalupe

Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta baznīca

126 foto

Kaunata

Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas baznīca

88 foto

Kombuļi

Kombuļu Sv. Jāzepa baznīca

44 foto

Konstantinova

Konstantinovas Sv. Krusta Paaugstināšanas baznīca

3 foto

Krāslava

Krāslavas Sv. Ludviga baznīca

147 foto

Krišjāņi

Krišjāņu Sv. Jāņa Kristītāja baznīca

28 foto

Krustpils

Krustpils Vissvētās Trīsvienības baznīca

20 foto

Kuprava

Kupravas Sv. Ignata baznīca

17 foto

Šķaune

Landskoronas Vissvētās Trīsvienības baznīca

37 foto

Liepna

Liepnas Sv. Jāņa Kristītāja baznīca

23 foto

Līksna

Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds baznīca

143 foto

Līvāni

Līvānu Sv. Ercenģeļa Miķeļa baznīca

48 foto

Ludvikova

Ludvikovas Sv. Agates baznīca

10 foto

Ludza

Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas baznīca

150 foto

Madaleņa

Jersikas - Madaleņas Sv. Marijas Magdalēnas baznīca

58 foto

Kārsava

Malnavas Jaunavas Marijas - Rožukroņa Karalienes baznīca

61 foto

Mežvidi

Mežvidu Skapulāra Dievmātes baznīca

35 foto

Nagļi

Nagļu Sv. Jāna Kristītāja baznīca

62 foto

Nīcgale

Nīcgales Jaunavas Marijas Dzimšanas baznīca

88 foto

Nīdermuiža

Nīdermuižas Kunga Jēzus Apskaidrošanās baznīca

69 foto

Vecokra

Okras Sv. Hieronīma baznīca

30 foto

Ostrone

Ostrones Sv. Aloiza baznīca

12 foto

Ozolmuiža

Ozolmuižas Sv. Pētera un Sv. Pāvila baznīca

49 foto

Pasiene

Pasienes Sv. Dominika baznīca

72 foto

Peipiņi

Peipiņu Sāpju Dievmātes baznīca

32 foto

Piedruja

Piedrujas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas baznīca

116 foto

Pieniņi

Pieņinu Jēzus Sirds baznīca

29 foto

Pilcene

Pilcenes Sv. Antona baznīca

87 foto

Nukši

Pildas Sv. Pētera un Sv. Pāvila baznīca

53 foto

Preiļi

Preiļu Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas baznīca

57 foto

Prezma

Prezmas Sv. Apustuļu Sīmaņa un Jūdas baznīca

74 foto

Pustiņa

Pustiņas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas baznīca

94 foto

Puša

Pušas Vissvētās Trīsvienības baznīca

63 foto

Pušmucova

Pušmucovas Jaunavas Marijas Pasludināšanas baznīca

36 foto

Raģeļi

Raģeļu Sv. Jāņa Kristītāja baznīca

26 foto

Raipole

Raipoles Sv. Jāņa Kristītāja baznīca

78 foto

Rēzekne

Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīca

31 foto

Riebiņi

Riebiņu Sv. Pētera un Sv. Pāvila baznīca

37 foto

Rikava

Rikavas Dieva Apredzības baznīca

60 foto

Malta

Rozentovas Sv. Krusta Pagodināšanas baznīca

75 foto

Rudzāti

Rudzātu Sv. Jēkaba baznīca

83 foto

Rugāji

Rugāju Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds baznīca

43 foto

Rundāni

Rundānu Sv. Krusta Paaugstināšanas baznīca

46 foto

Ruskulova

Ruskulovas Lurdas Dievmātes baznīca

36 foto

Rušona

Rušonas Sv. Ercenģeļa Miķeļa baznīca

48 foto

Salnava

Salnavas Sv. Jāņa – Tuksnesī Saucēja Balss baznīca

19 foto

Sarkaņi

Sarkaņu Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas baznīca

123 foto

Skaista

Skaistas Sv. Antona baznīca

44 foto

Sproģi

Sproģu Sv. Ercenģeļa Miķeļa baznīca

11 foto

Sprukti

Spruktu Sv. Antona baznīca

22 foto

Stiglova

Stiglovas Sv. Krusta Pagodināšanas baznīca

45 foto

Stirniene

Stirnienes Sv. Laurencija baznīca

48 foto

Stoļerova

Stoļerovas Sv. Trīsvienības baznīca

38 foto

Strūžāni

Strūžānu Vissvētākās Trīsvienības baznīca

43 foto

Šķilbēni

Šķilbēnu Sāpju Dievmātes baznīca

69 foto

Tilža

Tilžas Sv. Jāzepa baznīca

41 foto

Vanagi

Vanagu Sv. Annas baznīca

83 foto

Varakļāni

Varakļānu Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas baznīca

87 foto

Vārkava

Vārkavas Vissvētākās Trīsvienības baznīca

35 foto

Galēni

Vidsmuižas Svētā Gara baznīca

63 foto

Viļaka

Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds baznīca

151 foto

Viļāni

Viļānu Sv. Ercenģeļa Miķeļa baznīca

236 foto

Višķi

Višķu Sv. Jāņa Kristītāja baznīca

66 foto

Zilupe

Zilupes Jēzus Sirds baznīca

65 foto

Znotiņi

Znotiņu Dievmātes baznīca

46 foto

Zosna

Zosnas Sv. Ercenģeļa Miķeļa baznīca

55 foto