Fotoservisa lietošanas noteikumi


Interneta fotoservisā publicētā fotoinformācija ir autortiesību subjekts un publicējot obligāti ir jānorāda uz fotoinformācijas autorību.

Nav atļauta fotogrāfiju izmantošana reklāmas vajadzībām, iepakojumu dizaina veidošanai.

Interneta fotoservisā publicētajām fotogrāfijām nav tajās attēloto personu atļaujas izmantot viņu attēlu reklāmas vajadzībām. Gadījumā ja kāds vēlas izmantot publicēto fotoinformāciju citām, nevis žurnalistikas vajadzībām, tam ir nepieciešama rakstiska atļauja.

Fotoservisā ievietotās fotogrāfijas nedrīkst izmainīt vai citādi ar tām digitāli manipulēt, izņemot saprātīgu kadrēšanu, saglabājot vismaz 75% no oriģinālā attēlotās virsmas. Ja ir nepieciešama fotoinformācijas kadrēšana, lai izmantotu fotogrāfijas laukumu mazāku par 75 % no oriģināla ir nepieciešama atļauja.

Visa ievietotā fotoinformācija ir jāizmanto atbilstoši tās tapšanas kontekstam un publicējot obligāti jāpievieno fotogrāfijā iekļautā informācija par tās tapšanas kontekstu.

Es neuzņemoss nekādu atbildību par zaudējumiem, kuri ir kadam radušies publicējot situācijai neatbilstošu fotoinformāciju vai nesankcionēti izmainot fotogrāfijas kontekstu no mana fotoservera.

Juris