Tikšanās

Tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti un Tas Kungs liktu nākt atspirgšanas laikiem un sūtītu jums izredzēto Kristu Jēzu Apustuļu darbi 3.19-20

11 foto

Krusts

Bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista un es pasaulei. Galatiešiem 6.14

28 foto

Bērni

Un Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to viņu vidū un sacīja: Patiesi Es jums saku: ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit Debesu valstībā Mateja 18.2-3

7 foto

Daba

Un zeme izdeva zāli un augus, kas savu sēklu nes, pēc savas kārtas, un kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī, pēc savas kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam 1 Mozus 1.12

94 foto

Gaismekļi

Tad Dievs radīja divus lielus spīdekļus: lielāko spīdekli, lai valdītu dienu, un mazāko spīdekli, lai valdītu nakti, un zvaigznes radīja. Un Dievs tos lika debess velvē, lai tie gaismotu pār zemi un valdītu dienā un naktī un lai šķirtu gaismu no tumsas. Un Dievs redzēja to labu esam.  1 Mozus 1.16-18

13 foto

Skaisti

Tad mēs veltīsim visu savu uzmanību un neatlaidīgi centīsimies, lai atzītu To Kungu. Jo Viņš atmirdzēs kā skaista rīta ausma cauri mākoņu plīvuram un nāks pie mums kā lietus, kas veldzē zemi. Hozejas 6.3

137 foto

Humors

Gadās arī tā...

5 foto

Dīvainas lietas

Dažreiz garīgā pasaule redzami saskaras ar materiālo

12 foto

Ceļš

Mēs visa mūža garumā esam ceļā...

38 foto

Mājas

Mājas dzīvo savu dzīvi mums līdzās.

41 foto

Fantāzija

Aizspogulija...

9 foto

Koks

Jo dziļāk mežā, jo vairāk koku

31 foto

 

 

Fotogrāfiju izmantošanas noteikumi.

Ieteikumus, sūdzības sūtīt:    juris@eks.lv

Turpat var sūtīt idejas, rakstus ar kuriem varētu papildināt šo lapu, jo nemaz nav tik daudz internetā vietas, kur tiek godināts Dievs...