Chemin Neuf

Nedēļas nogale ar kopienu "Chemin Neuf". Rīga

Weekend With the "Chemin Neuf" Community

http://www.chemin-neuf.org

2000.gada 24.-26. novembris

25 foto

 

Chemin Neuf

Nedēļas nogale ar kopienu "Chemin Neuf". Rīga

Weekend With the "Chemin Neuf" Community

http://www.chemin-neuf.org

2001.gada marts

15 foto

 

Chemin Neuf

Nedēļas nogale ar kopienu "Chemin Neuf". Rīga

Weekend With the "Chemin Neuf" Community

http://www.chemin-neuf.org

2001.gada 23.-25. novembris

7 foto

 

Chemin Neuf

Nedēļas nogale ar kopienu "Chemin Neuf". Rīga

Weekend With the "Chemin Neuf" Community

http://www.chemin-neuf.org

2002.gada 8.-10. marts

13 foto

 

Chemin Neuf

Nedēļas nogale ar kopienu "Chemin Neuf". Rīga

Weekend With the "Chemin Neuf" Community

http://www.chemin-neuf.org

2002.gada 22.-24. novembris

8 foto

 

Sv. Meinarda sala

Romas braucēju tikšanās Sv. Meinarda salā

2000. gada septembris

46 foto

 

Tikšanās Siguldā

Ugules grupas tikšanās Siguldā

2000.gada septembris

14 foto

 

Nepaliec viens

Ekumēniskais pasākums 'Nepaliec viens'. Rīga

 2000. gada septembris

20 foto

 

Ralfs Martins

Atjaunotnes dienas (piedalās Ralfs Martins. Rīga)

2001. gada 23. - 24. maijs

8 foto

 

Jauniešu dienas

I Jauniešu dienas Aglonā

2001. g. jūnijs

107 foto

 

Dominikāņu dienas

Liepājas dominikāņu dienas Rīgā

2001.gada 8.decembris

11 foto

 

Mītiņš pret abortiem

Mītiņš "Par dzīvību". Rīga

http://www.prolife.lv/

2002.gada 24. janvāris

3 foto

 

Skaistkalne 2002

Kaņepenes svētki Skaistkalnē

2002.gada 4.augusts

13 foto

 

Vasara 2002

Ekumēniskais pasākums. Rīga

2002.gada 25.maijs

8 foto

 

Aglona 2002

Vissv. Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki,

Māras zemes Karalienes svētki.

2002. gada 14 - 15. augusts

26 foto

 

Šauļi 2002

Jezuītu noviciāts Šauļos

2002. gada 7. septembris

7 foto

 

Jauniešu dienas

II Jauniešu dienas Madonā

2003.g. 18 - 20. jūlijs

99 foto

 

Skaistkalne 2003

Kaņepenes svētki Skaistkalnē

2003.gada 2. - 3. augusts

27 foto

 

Jauna baznīca

Malnavas draudzes baznīcas konsekrācija

2003. g. 05. oktobris

36 foto

 

Jauncelsme 2

'Jauncelsme 2' - skaļa mūzika, zupa un ne tikai...

2004.g. 21. februāris

66 foto

 

Konference

Starptautiska konference 'Baznīca XXI gadsimtā'

2004. g. 28. maijs

10 foto

 

Lūgšanu gājiens

Lūgšanu gājiens uz dzemdību namu  Gājiena organizētājs: kustība „Par dzīvību”

http://www.prolife.lv/

2004. g. 1. jūnijs

 

32 foto

 

 

Ikona

Tihvinas Dievmātes Ikonas pagodināšana

2004. g. 21-23. jūnijs 90 foto

 

Kuģis

Evaņģelizācijas kuģis

2004. g. 28. jūnijs 16 foto

 

Jauniešu dienas

III Vidzemes Jauniešu dienas. Rīga, 1. diena

2004. g. 9. jūlijs 146 foto

 

Jauniešu dienas

III Vidzemes Jauniešu dienas. Rīga, 2. diena

2004. g. 10. jūlijs 143 foto

 

Jauniešu dienas

III Vidzemes Jauniešu dienas. Rīga, 3. diena

2004. g. 11. jūlijs 90 foto

 

Jauniešu dienas

III  Rēzeknes – Aglonas diecēzes Jauniešu dienas

2004. g. 16. -18. jūlijs

304 foto

 

Aglona 2004

 

Vissv. Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki, Māras zemes Karalienes svētki.

2004. g. 14 - 15. augusts

105 foto

 

Ikšķile

Svētku dievkalpojums  Ikšķilē Sv. Meinarda salā

2004. g. 22. augusts 94 foto

 

Ogre

Rekolekcijas "Cilvēka personas veselums" Ogre, Sv. Meinarda draudze

2005. g. 25 - 27. februāris 46 foto

 

Gadadiena

Andreja Trapučkas MIC 25. gadu priesterības svētību gadadiena

2005. g. 18. maijs 100 foto

 

Procesija

Euharistiskā procesija Sloka - Kauguri

2005. g. 29. maijs 111 foto

 

Krustaceļš

Krustaceļa gājiens uz Ķeguma krusta kalnu.

2005. g. 18. jūnijs 91 foto

 

Dievkalpojums

Ekumēniskais dievkalpojums par garīgo un morālo atveseļošanos

2005. g. 23. jūlijs 17 foto

 

Gadadiena

Pr. Viktora Pentjuša MIC pateicības Sv. Mise

2005. g. 7. septembris 79 foto

 

Svētsolījums

 Karmelītes māsu m. Deogracijas no Žēlsirdības Dievmāte (Ainas Tiršas) un m. Natālijas no Sāpju Dievmātes (Nadeždas Šilovas) mūža svētsolījums

2005. g. 24. septembris 59 foto

 

Gadadiena

Monsinjora Antona Smeltera priesterības 50. gadu Sv.Mise

2006. g. 15. jūlijs 40 foto

 

Jauniešu dienas

III Jauniešu dienas Aglonā

2006. g. 12 - 14. augusts

432 foto

 

Aglona 2006

Vissv. Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki, Māras zemes Karalienes svētki.

2006. g. 14 - 15. augusts

147 foto

 

Atvadas

Pr. Viktora Pentjuša un pr. Jāņa Vaivoda izvadīšanas Sv. Mise

2007. g. 23. februāris 120 foto

 

Procesija

Procesija. Sv. Terēzes relikviju pārnešana uz Sv. Jēkaba katedrāli

07.07.07. 228 foto

 

Ordinācija

Jauno priesteru un diakonu ordinācijas sv. Mise Rēzeknē

2007. g. 05. augusts

127 foto

 

Procesija

Euharistiskā procesija Kristus Miesas un Asins svētkos Rīgā

2008.gada 25.maijā 190 foto

 

Vizitācija

Kardināla J.Pujāta vizitācija dzimtajā Nautrēnu draudzē

2009. gada 28. jūnijs 124 foto

 

Jauniešu dienas

Vidzemes Jauniešu dienas

2009. gada 31. oktobris

76 foto

 

Sarkaņi

Vasarassvētku viģīlija Sarkaņos

2010. gada 22. maijs 33 foto

 

Procesija

Euharistiskā procesija Kristus Miesas un Asins svētkos Rēzeknē

2010. gada 6. jūnijs

271 foto

 

Viļāni

Bīskapa J. Buļa kanoniskā vizitācija Viļānos. Baznīcas un altāru svētīšana pēc remonta

2010. gada 1. augusts 181 foto

 

Aglona

Latvijas V katoļu Jauniešu dienas

2010. gada 13-14. augusts

308 foto

 

Aglona

Vissv. Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki, Māras zemes Karalienes svētki.

2010. gada 14. augusts

200 foto

 

Sarkaņi

Vasarassvētku viģīlija Sarkaņos

2011. gada 12. jūnijs 69 foto

 

Aglona

Vissv. Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki, Māras zemes Karalienes svētki.

2011. gada 14. augusts

150 foto

 

Sarkaņi

Vasarassvētku viģīlija Sarkaņos

2012. gada 26. maijs 118 foto

 

Viļāni

Latgales Jauniešu dienas Viļānos

2012. gada 7. jūlijs

102 foto

 

Rīga

Čenstahovas Dievmātes svētgleznas svētceļojums

2012. gada 2. augusts 56 foto

 

Alūksne

Vidzemes Jauniešu dienu noslēguma sv. Mise Alūksmē

2012. gada 23. septembris

35 foto

 

Krustaceļš Viļānos

Krustaceļš Viļanos

2014. gada 18. aprīlis

97 foto

 

Sarkaņi

Vasarassvētku viģīlija Sarkaņos

2014. gada 7. jūnijs 147 foto

 

Rogovka

Nautrēnu baznīcas 100. gadu svinības

2014. gada 3. augusts 53 foto

 

Rēzekne

Pasaules juaniešu dienu Krusta misija Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē

2014. gada 6. augusts 87 foto

 

Sarkaņi

Vasarassvētku viģīlija Sarkaņos

2015. gada 23. maijs 92 foto

 

Konsekrācija

Rīgas sv.Antona  draudzes baznīcas konsekrācija

2015. gada 13.jūnijs 207 foto

VIDEO

Aglona

Vissv. Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki, Māras zemes Karalienes svētki.

2015. gada 14. augusts

4 foto

 

Meinarda sala

Svētku dievkalpojums  Ikšķilē Sv. Meinarda salā

2015. gada 23. augusts

42 foto

 

Atvadas

Priestera Oļģerta Aleksāna izvadīšanas Sv. Mise

2015. gada 25. augusts 101 foto

VIDEO

Sarkaņi

Sarkaņu baznīca pēc apkārtnes sakārtošanas darbiem

2015. gada 8. novembris 45. foto

 

Sarkaņi

Vasarassvētku viģīlija Sarkaņos

2016. gada 14. maijs 78. foto

 

Atvadas

Priestera Antona Boldāna izvadīšanas Sv. Mise

2016. gada 19. oktobris 90 foto

 

Sarkaņi

Vasarassvētku viģīlija Sarkaņos

2017. gada 3. jūnijs 62 foto

 

Procesija

Euharistiskā procesija Kristus Miesas un Asins svētkos Rēzeknē

2017. gada 18. jūnijs 280 foto

 

Jubileja

Priestera Andra Jonāna 50. gadu jubileja

2017. gada 22. oktobris 78 foto  

Sarkaņi

Vasarassvētku viģīlija Sarkaņos

2018. gada 19. maijs 87 foto  

Sarkaņi

Sarkaņu baznīcas atklāšana pēc iekšdarbu remontiem

2018. gada 9. septembris 35 foto  

Sarkaņi 2019

Vasarassvētku viģīlija Sarkaņos

2019. gada 8. jūnijs 77 foto  

Rugāji

Rugāju baznīcas konsekrācija

2019. gada 14. jūlijs 104 foto  

Zilupe

Zilupes baznīcas konsekrācija

2019. gada 21. jūlijs 131 foto  

Aglona

Medjugoriešu sanākšana Aglonā

2019. gada 27. jūlijs 37 foto  

Rēzekne

Rēzeknes baznīcas konsekrācija

2021. gada 30. maijs 110 foto  

Saekaņi 2023

Vasarassvētku viģīlija Sarkaņos

2023. gada 27. maijs 47 foto  

 

 

Fotogrāfiju izmantošanas noteikumi.

Ieteikumus, sūdzības sūtīt:    juris@eks.lv

Turpat var sūtīt idejas, rakstus ar kuriem varētu papildināt šo lapu, jo nemaz nav tik daudz internetā vietas, kur tiek godināts Dievs...